Sony ще разпознава геймърите по ДНК

Sony патентова нова технология за идентификация на потребители с помощта на ДНК. Предполага се, че компанията ще приложи метода в бъдещите си геймърски конзоли, вероятно още в PlayStation 4, съобщи digitaltrneds.com. Технологията може да се ползва също в услуги като имейл и др.

Патентът описва начин за идентификация по ретината на очите, отпечатъци от пръсти, глас и други, т.е. чрез събиране на комплексна биометрична информация. Възможно е технологията да намери приложение и в персонални компютри, където идентификацията ще става с помощта на мишка и мобилен телефон.

Sony подхожда изключително сериозно към проблема за сигурността на потребителите и пиратството. Новата технология ще позволи дадена игра да се ползва само от един геймър.

В много страни обаче събирането на биометрични данни е забранено със закон. Това ограничение може да попречи в голяма степен на разпространението на технологията за идентификация на Sony.

Коментар