СУ се включи в проекта София Тех Парк

Софийски университет "Св. Климент Охридски" и „София Тех Парк” ЕАД подписаха тази седмица меморандум за сътрудничество по проекта за създаване на високотехнологичен парк.

Университетът ще участва в проекта със своя опит и специалисти от природо-математическите факултети при изграждането на лаборатории и научни бази.

Предвижда се създаване и поддържане на софтуерна платформа на наличната научна инфраструктура, създаване на връзки между интернет-страниците на двете организации и на контакти с трети страни в сфери от взаимен интерес, съобщи университетският сайт.

Очаква се София Тех Парк да се превърне в инструмент за повишаване на конкурентността на българската наука и бизнес чрез изграждане на екосистема за подпомагане на иновациите, както и на среда за обмен на опит и знания.

Теренът за парка е с обща площ от около 300 дка и се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър. Проектът е финансово обезпечен с 50 млн. евро по оперативна програма „Конкурентноспособност“.

Коментар