ЕК пита общността в какви иновации да инвестира

Европейската комисия провежда публично допитване за това какви иновации в ИКТ областта и уеб-базираното предприемачество да бъдат финансирани от ЕС. В проучването могат да участват и български организации, фирми и граждани. Предложения се приeмат до 5 декември.

Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата. Допитването е фокусирано върху аспекти, свързани с финансиране и мерки за подкрепа, а не с нормативна уредба, съобщи МТИТС.

Участниците в общоевропейската консултация е необходимо да предложат кратко описание на идеята, оценка на бюджета, който ще е необходим за нейната реализация и важността й за технологичните компании в Европа.

С бюджет от около 80 млрд. евро, новата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014 – 2020 г.) се стреми да създаде нов растеж и работни места. Инициативата е част от  стратегията „Европа 2020”, в която научните изследвания и иновациите са определени като централен елемент.

Сред приоритетите на Цифровата програма за Европа са укрепването на средата за уеб-предприемачите, увеличаването на броя на стартиращи фирми за уеб разработване, както и подпомагане на развитието им.

Програмата „Хоризонт 2020”, също като своите предшественици, ще бъде отворена за участници от целия свят. Така Европа ще подпомага развиващите се страни и ще получи достъп до нови и бързо развиващи се пазари.

Европейският съюз е световен лидер в областта на изследванията и иновациите, с дял от 24% от световните разходи за научни изследвания, 32% от публикациите с осезаемо въздействие и 32% от патентните заявления, като в същото време представлява само 7% от населението.

Коментар