Електронен „нос” открива експлозиви

Учени от Калифорнийския университет в Санта Барбара създадоха малък електронен чип, който открива наличието на молекули на веществото 2,4-динитротолуол. С други думи, чипът е „чувствителен” като куче, което надушва експлозиви.

Кучетата се използват за проверка на багаж, тъй като със своето обоняние могат да се почувстват наличие на изпарения във въздуха, характерни за взривни устройства. Докладът на учените от Санта Барбара описва чипа като “електронен нос”, който реагира на присъствието на вещества във въздуха. Чипът има чувствителността на кучетата и е много малък – побира се на върха на пръста, предаде CNET.

Ръководителят на екипа Карл Мейнхарт отбеляза, че кучетата не са толкова полезни в практиката: “Както и при хората, кучетата могат да имат добри и лоши дни, могат да са уморят или да пропуснат нещо”. В допълнение, кучето е много по-голямо от един чип, трябва да се храни и обучава. И накрая, кучето е смъртно. Всички тези съображения отпадат при “електронния нос”, който може лесно да се модифицира.

Чипът стъпва на технология с микрофлуиди и Раманова спектроскопия. Молекули, съдържащи се в парите на веществото (напр. експлозиви), постъпват в микроскопичен канал с течност. Тук те се смесват с наночастици, които под влияние на лазерен лъч увеличават спектралната сигнатура на молекулата. Сигнатурата се сравнява с модел в база данни и системата установява какво е веществото.

По този начин технологията ще може да открива не само наличие на експлозиви, но и наркотици, развалена храна и дори болести, като изследва дъха на човека.

Разработчиците вече са патентовали технологията. Лиценз за нея е даден на компанията Spectra Fluidics, основана през 2008. Тази година тя сключи договор за $1,3 милиона със Службата за сигурност на транспорта към Националната агенция за сигурност на САЩ.

Коментари по темата: „Електронен „нос” открива експлозиви”

добавете коментар...

  1. ....

    А тези наночастици безопасни ли са за природата?

Коментар