Глобален алианс ще пази децата в интернет

Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет обявиха по-рано тази седмица комисарят на ЕС по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом и министърът на правосъдието на САЩ Ерик Холдър.

Целта на инициативата е да се обединят лицата, отговорни за вземането на решения в целия свят, с оглед по-ефикасно откриване и оказване на помощ на жертвите и за наказателно преследване на извършителите, съобщи Центърът за безопасен интернет.

Държавите от Алианса се ангажират с постигане на редица цели и резултати, свързани с политиката. Очаква се, благодарение на засиленото международно сътрудничество борбата със сексуалното насилие над деца в интернет да стане по-ефективна.

„Зад всяко изображение, показващо насилие над дете, стои по едно малтретирано дете, една експлоатирана и безпомощна жертва. Когато тези изображения бъдат публикувани в интернет, те могат да останат там завинаги. Наше задължение е да защитаваме децата, независимо от това къде живеят, и да подведем под отговорност извършителите, независимо от това къде действат”, заяви Сесилия Малмстрьом.

Смята се, че понастоящем в интернет могат да бъдат намерени повече от един милион изображения на деца, подложени на сексуално насилие и експлоатация. Според СНПООН всяка година се добавят 50 000 нови изображения на насилие над деца.

Нито една държава не може да се бори сама с това ужасно явление, тъй като престъпните мрежи зад него не познават граници и се възползват от липсата на обмен на информация и от празнотите в законодателството на национално и международно равнище. Ето защо международното сътрудничество е от решаващо значение за ефективното разследване на случаите на сексуално насилие над деца в интернет и за по-доброто разкриване и наказателно преследване на извършителите.

Често разследването на сексуално насилие над деца в интернет е от първостепенно значение за разбиването на мрежите на извършителите на такива престъпления. През 2011 г. операция „Rescue” на Европол доведе до разкриване на 779 заподозрени в целия свят, като бяха арестувани 250 души и бе осигурена защита на 252 деца.

Коментар