Една на всеки 100 000 евромонети е фалшива

При 16,5 милиарда истински евромонети, които са в обращение в момента, съотношението между фалшиви и истински монети е 1 към 100 000. Монетите с номинал 2 евро остават в най-голяма степен обект на тази криминална дейност, като на три открити фалшиви монети почти две са с такъв номинал, съобщи Европейската комисия.

Броят на фалшивите евромонети, извадени от обращение, се е увеличил със 17% от 157 000 през 2011 г. на 184 000 през 2012 г. Що се отнася до фалшивите евробанкноти, около 531 000 банкноти са изтеглени от обращение през 2012 г. сочат данни на Европейската централна банка, която отговаря за защитата на банкнотите от фалшифициране.

Намаляването на фалшивите монети и банкноти се дължи на превантивни мерки, включващи законодателство, технически анализи, съгласуване на правоприлагането и съдебно сътрудничество. Същевременно настоящите правила в наказателното право трябва да бъдат подсилени, за да се подобри предотвратяването, разследването и санкционирането на фалшифицирането на евро в целия ЕС, тъй като отделните страни членки имат различни правила и нива на защита.

На този фон Комисията прие на 5 февруари 2013 г. предложение за директива, с която да се установят правила за минимални санкции. С нея ще се въведат по-ефективни инструменти за разследване и ще се подобри предотвратяването посредством анализ на фалшивите пари от компетентните органи, за да се засили още повече защитата на еврото и други валути чрез наказателни мерки.

Влизането в сила на Регламента относно установяване на истинността на евромонетите на 1 януари 2012 г., с който се определят правила за финансовите институции, чрез които да се гарантира, че всички евромонети, които те връщат в обращение, са истински, също е мощно средство за защита на еврото от фалшифициране.

Коментар