3G и “облак” за здравните услуги в Етиопия

Проект Millennium Village (MVP) в Кораро, отдалечена част в северна Етиопия, ще осигури модерна мрежова инфраструктура и услуги за глас и данни на образованието и здравеопазването.

Чрез 3G свързаност и облачно решение на Ericsson повече от 4 000 ученика и техните учители, участващи в инициативата Connect To Learn, ще имат достъп до съвременни образователни ресурси.

В допълнение, здравните работници на общността в Millennium Villages ще използват мобилни телефони от Sony Mobile и широколентов достъп  от Ericsson, за да предоставят животоспасяващи здравни услуги директно на домакинствата, с цел събиране на здравна информация и по-добър мониторинг.

"Образованието е ключът към справянето с бедността и осигуряването на по-добър живот. ИКТ може да играе жизненоважна роля в осигуряване на достъп до качествени ресурси за обучение, както за учителите, така и за учениците. Новите технологии също така ще провокират социална ангажираност и глобално разбиране за огромната необходимост от средно образование днес”, коментира Елиан Уайдман-Грюневалд, вицепрезидент и ръководител на отдел „Корпоративна социална отговорност” в Ericsson.

Много от жителите в околността разчитат на здравеопазване, предоставено от обществената клиника, като нямат почти никаква възможност за достъп до по-фундаментални здравни услуги. Свързването с клиниката в Кораро е част от по-мащабна кампания, която цели да обучи и оборудва над 1 милион здравни работници, позиционирани в селските райони на Субсахарска Африка, до края на 2015 г.

Внедряването на облачното решение на Ericsson в училищата в Кораро включва нетбуци, безжични терминали за достъп до интернет, както и обучение на учителите в основни ИКТ умения.

Въпреки спада в тенденцията, все още около 10% от децата в Субсахарска Африка умират преди да навършат пет години. През 2010 г. са регистрирани по 500 смъртни случая по време на раждане на всеки 100 000 деца. Много хора страдат от предотвратими и лечими болести, от малария, недохранване и диария до туберкулоза и СПИН.

Здравните работници в Кораро ползват Open MRS (отворени системи за водене на медицински картони) и смартфон-базирана система за управление на данни за здравето, за да събират информация и правят отчетност за малария и други болести, брой раждания, случаи на недохранване и здравен статус на бременните жени, по време на домашни посещения. Без тези посещения много от жителите биха имали минимален или дори никакъв достъп до здравно обслужване. 

Коментар