Смартфоните ще усещат настроения

Ново приложение за мобилни телефони анализира и определя настроението на своя притежател. Програмата, разработена от компанията EI Technologies, фиксира определени параметри като тембър на гласа, интонация и други, с които се характеризират петте емоционални състояния – спокойствие, щастие, тъга, гняв и страх.

Приложението Xpression може да се използва за автоматично водене на дневник от хора, страдащи от стрес, депресия или тревога. Традиционно, тези хора самостоятелно описват промените в своите настроения, които след това се анализират от специалист. Често обаче наблюдаваните забравят за своите задължения и предоставят на лекарите частична информация.

Xpression решава този проблем, тъй като не изисква никакви допълнителни действия от страна на потребителя. Програмата самостоятелно събира информация за емоционалния фон и изпраща резултатите на психолог. EI Technologies твърди, че приложението не записва думите на наблюдавания, а само избрани акустични „ключове”.

В момента Xpression е в тестов етап. Малки записи се изпращат за анализ към сървъра на компанията. Работи се по вграждане на повече функции в програмата. По-късно тази година ще започнат клинични изпитания на Xpression.

Коментар