Гневните се успокояват след игри с насилие

Все още съществуват много дискусии по проблема с негативното влияние на видео игрите върху младите геймъри. Става дума за явления като пристрастяване, забързване на реалния живот, безчувственост и параноя.

Едно скорошно проучване, публикувано в Psychology, Crime & Law, показва, че психически стабилните младежи са незасегнати от видео игрите с насилие. Изследователите са използвали за проучването 110 момчета и 15 момичета на възраст между 14 и 16 години. След като на всеки от участниците е бил направен личен психо профил, той е започвал да играе за 20 минути Quake 2. Нивата на гняв са били измервани отново веднага след игралната тестова сесия.

Изследвайки данните, учените са обособили три различни групи. При 77 от участниците нивата на гняв не са се променили след 20-те минути игра. 22 играчи са били с удвоени стойности на нивата на гняв след игралната сесия, като преди стартирането на 20-минутната сесия са били с нулеви нива на гняв. 8 от участниците започнали да играят с високи нива на гняв, а след игралната сесия тези нива били спаднали до нормални стойности.

Като цяло, участниците са попаднали в две групи – стабилни психически и такива, чието емоционално състояние било податливо на видео игри. След игра гневните играчи се успокоявали, докато спокойните ставали по-оживени.

Без значение обаче какво са открили учените със своето изследване, възможната връзка между видео игрите с насилие и насилието в реалния живот ще продължи да бъде изучавана. Авторите на проучването разбират, че връзката между гнева и агресията остава много неясна за учените, така че следващата стъпка е да бъдат направени тестове отново с различни участници и различни видео игри.

Коментар