Дотком бизнесът не бил спукан балон

Ширещото се мнение, че 90% от доткомовете се разоряват, не се потвърждава с факти, твърди The Nеw York Times. Дори случайна подборка показва, че от получилите венчърно финансиране през 1999 година практически половината, по-точно 48%, са останали в бизнеса в следващите пет години.
Излиза, че в първата вълна на дотком революцията е имало недостиг на участници, а не обратното – излишък, коментират капацитети от университетите на Вирджиния и Мериленд.
Според анализаторите, ниското ниво на фалитите показва, че твърде малко предприемачи са получили инвестиции и твърде малко дотком бизнеси са стартирали.
Ако участниците са били два пъти повече, би могло да се очакват повече фалити в краткосрочен план, но и процентът на успешните бизнес модели щял да е по-голям. А това би довело до по-устойчив дотком бизнес в дългосрочна перспектива.

Коментар