БАН и Русенски университет създават център за иновации

"Ако не възвърнем потенциала на нашата индустрия, ще продължаваме да сме недоволни от стандарта на живот", заяви акад. Стефан Воденичаров

“Ако не възвърнем потенциала на нашата индустрия, ще продължаваме да сме недоволни от стандарта на живот”, заяви акад. Стефан Воденичаров

Българската академия на науките създава център “Иновативни технологии” в Русенския университет, стана ясно по-рано тази седмица. 

Договорът да сътрудничество между двете институции бе подписан от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и ректора на висшето училище проф. Христо Белоев, съобщи БТА.

Споразумението обхваща всички възможни направления, като поставя акцент върху интегрирането на изследователските дейности и образователните практики. В областта на обучението ще се работи и по съвместни магистърски програми, обучение на докторанти и участие в европейските образователни програми.

Най-важната роля на центъра ще бъде да генерира иновативни технологии за образование, предприемачество и развойна дейност. Предвижда се към академичния център да се направи технологичен парк, за да се реализират създадените продукти.

Подобен център вече е създаден в Бургас, като се водят разговори за такива центрове и във Варна, Пловдив и Благоевград. В националната програма за развитие “България 2020”, а и в европейската програма, се говори за иновации. По думите му акад. Воденичаров, от българските учени се изисква иновациите час по-скоро да бъдат реализирани.

“Ако ние не възвърнем потенциала на нашата индустрия и не започнем да произвеждаме стоки с висока принадена стойност, ще продължаваме да сме недоволни от стандарта на живот, който има в тази държава”, каза академикът.

“Мисля, че българските учени са достатъчно мотивирани да се започне един нов етап в това направление и разчитаме от бъдещото правителство и Народно събрание тези добри идеи, които стоят в “България 2020″, да бъдат подкрепени с реални средства и с помощ от страна на държавата”, допълни председателят на БАН.

Коментар