Учени от Института по електроника с награда „Акад. Емил Джаков”

доц. Татяна Куцарова връчва наградата на гл. ас. д-р Павлина Владимирова
(снимка: Институт по електроника на БАН)

Два научни колектива от Института по електроника на БАН са отличени с наградата „Акад. Емил Джаков” за 2023 г. Тя се присъжда от Научния съвет на института всяка година за най-добра публикация в реномирани научни издания.

Доц. д-р Миглена Димитрова,  доц. д-р Цвятко Попов и главен асистент д-р Павлина Владимирова, в сътрудничество с учени от Словения, Испания и Чехия, са осъществили изследвания на приложението на Метода на тройната сонда в магнитно поле, които допринасят за по-точното определяне на електронната температура в плазма в магнитно поле.

Българският екип има основен принос за идеята и обработката на експерименталните данни, моделните пресмятания и въвеждането на корекционен коефициент за подобряване определянето на температурата на електроните.

Награда „Академик Емил Джаков” се връчва и за цикъл от шест тематично обединени публикации на тема „Електроннолъчева обработка на метали и сплави”. Научният колектив, в който са доц. д-р Стефан Вълков и доц. д-р Мария Орманова, е осъществил пробив в прилагането на електроннолъчевите технологии, както за подобряване на  експлоатационните свойства на иновативни материали, така и за формиране на заваръчни съединения между разнородни метали и сплави.

доц. Мария Орманова (вляво), доц. Татяна Куцарова и доц. Стефан Вълков
(снимка: Институт по електроника на БАН)

Получените резултати доказват увеличаване на микротвърдостта на чист титан до 20 пъти, както и намаляване на коефициента на триене на титанова сплав след обработка с електронния сноп. Колективът е показал, че прецизното контролиране на технологичните условия по време на процеса на електроннолъчево заваряване довежда до формиране на високоякостни заваръчни съединения.

Тези научни резултати могат успешно да бъдат внедрени в различни индустриални отрасли, такива като автомобилостроене, самолетостроене, металообработване, биомедицина и други. Експериментите са осъществени в сътрудничество с Техническия университет в Габрово.

Коментар