БАН ще си партнира с университетите

„Днес, в този недружелюбен свят, единичните усилия са обречени и реалностите изискват единност”, каза акад. Стефан Воденичаров при подписване на меморандума с проф. Иван Илчев

„Днес, в този недружелюбен свят, единичните усилия са обречени и реалностите изискват единност”, каза акад. Стефан Воденичаров при подписване на меморандума с проф. Иван Илчев (снимка: БАН)

БАН и Асоциацията на изследователските университети подписаха меморандум за сътрудничество. Най-големият научно-изследователски център в България и едни от най-големите университети в страната ще обединят  усилия за разработване и реализация на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщи БАН.

Меморандумът предвижда общи действия за постигане на адекватно финансиране на научните изследвания и подготовката на кадри за тях. Усилията ще се насочат към разработване на съвместни проектни предложения при кандидатстване за национално и международно финансиране.

Друга цел на партньорството е да бъдат създадени условия за по-широко включване на специалисти от БАН в преподавателската работа, осъществявана в магистърските програми в университетите, членки на Асоциацията. Ще се търси по-широко сътрудничество със съвместни проекти на БАН и АИУ, от една страна, и националния бизнес, от друга.

“Всички учени в България в момента трябва да докажат своите възможности за реализиране на националната програма за развитие “България 2020” и Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”, както и да помогнат за засилване на икономическия растеж в България, който без научни изследвания няма как да стане”, каза при подписване на документа председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Той подчерта, че между БАН и университетите няма съревнование и че подписаният документ е нова ниша за сътрудничество, която в скоро време ще отвори много възможности пред научната общност. „Днес, в този недружелюбен свят, единичните усилия са обречени и реалностите изискват единност”, каза още акад. Воденичаров.

Идеята за сътрудничество между БАН и Асоциацията е отпреди четири години, но едва сега тя става факт, благодарение на засиленото сътрудничество между организациите, коментира председателят на АИУ и ректор на Софийския университет чл.- кор. Иван Илчев, като подчерта, че съвместните усилия са изключително важни за осъществяване на Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж” за следващия програмен период.

Изкуственото деление между научните институции преди няколко години е било умело използвано за политически цели и е било във вреда на научната общност, посочи председателят на Съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет в София чл.- кор. Ваньо Митев. “Подписаният днес Меморандум демонстрира единството между БАН и университетите”, допълни той.

Членове на АИУ са Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Техническият университет – София, Медицинският университет – София и Химикотехнологичният и металургичен университет – София.

Коментари по темата: „БАН ще си партнира с университетите”

добавете коментар...

  1. аз

    Леле тия откриха колелото и топлата вода !!!! Вкаменелости!

  2. ме

    Разгеле!

Коментар