Трикратен ръст в атаките срещу малкия бизнес

Кибер престъпниците все по-често атакуват малкия бизнес

Кибер престъпниците все по-често атакуват малкия бизнес

Броят на кибер атаките срещу малки компании (с персонал до 250 души) възлиза на 31% от всички атаки, бележейки трикратен ръст спрямо миналата година, сочи анализът Internet Security Threat Report на Symantec.

Фокусът на кибер престъпниците се измества от държавните организации към промишлените предприятия. Наблюдава се ръст в броя на атаките срещу веригите за доставка на продукти, тъй като тези компании се считат за най-уязвими и същевременно притежават интелектуална собственост.

Често, през веригите за доставка на производствените предприятия, хакерите получават достъп до конфиденциална информация на по-големи компании. При това, ръководството на предприятията вече не е основната цел на кибер престъпниците – техни жертви стават служителите, работещи с информация и имащи достъп до интелектуална собственост (27%), както и мениджърите по продажби (24%).

Кибер престъпниците изобретяват нови начини за кражба на информация от частни лица и организации, коментира Стивън Трилинг, технически директор на Symantec. Това, съчетано със сложността на съвременните ИТ, използвайки технологии като виртуализация, мобилни и облачни изчисления, заставя компаниите да бъдат по-активни в подобряването на защитата на своята информация.

Коментар