Ученици създават 3D модели в лаборатория на ТУ

Ученици сами изработват 3D модели на техни проекти в лабораторията за виртуална реалност на Техническия университет

Ученици сами изработват 3D модели на техни проекти в лабораторията за виртуална реалност на Техническия университет

Над 60 ученици изпробваха идеите си в 3D измерение в уникална лаборатория за виртуална реалност на Техническия университет. Инициативата е на Български център на жените в технологиите с подкрепата на ТУ и е посветена на Международния ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

„От 1000 жени, които завършват бакалавърска степен в Европа, едва 29 имат диплома по ИТ. От тези 29 жени само 4 работят в ИКТ сектора”, каза Саша Безуханова, председател на Български център на жените в технологиите по време на събитието. Тя вярва, че инициативи като днешната могат да променят моделите и да стимулират младите жени да се образоват и реализират в ИКТ сектора.

По време на демонстрацията деканът на Машинно-технологичния факултет на ТУ проф. д-р инж. Георги Тодоров, деканът на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт доцент д-р юр. инж. Стефан Стефанов и студенти от ТУ представиха концепцията за виртуална реалност и възможностите на виртуалното инженерство.

По време на демонстрацията учениците имаха възможност сами да изработят 3D модели на техни проекти във функциониращата от 2008 г. Лаборатория за виртуална реалност към Центъра за виртуално инженерство. Тя е първата по рода си в България и предоставя възможности за високотехнологично управление на инженерни задачи и развитие на научно-изследователски проекти.

Съоръжението е изградено по изследователски проект, финансиран с подкрепата на Университет Карлсруе, Германия. Техническите средства включват имерсивна проекционна стена за стереоскопична визуализация, клъстер за паралелна обработка на графична информация и система за следене на позицията на наблюдателя. Технологията е разширена със специализирани интерфейсни устройства, които позволяват взаимодействие с виртуалните обекти по различни сензорни канали.

Коментар