Първи курс по компютърна криминалистика у нас

Експерти от правоохранителните органи у нас ще преминат обучение но компютърна криминалистика

Експерти от правоохранителните органи у нас ще преминат обучение но компютърна криминалистика

Международната академия за обучение по киберразследвания (МАОКР) организира за първи път у нас курс по „Компютърна криминалистика”. 18 експерти от правоохранителните органи ще бъдат обучени по програмата на Университетския колеж в Дъблин в периода от 10 до 21 май.

Лектори на курса ще бъдат специалисти от реномирания Център по киберсигурност и разследване на киберпрестъпления към Университетския колеж в Дъблин. Ще бъдат обучени експерти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и Института за компютърни технологии към МВР.

Обучението е част от проекта на МАОКР „Български кибер център по компетентност за обучение и изследвания” (B2CENTRE), съфинансиран от Европейския съюз по програмата „Предотвратяване и борба с престъпността” (ISEC). То има изключително практическа насоченост, като лекциите са съпроводени с лабораторни упражнения, реални казуси, демонстрации на софтуерни инструменти и дискусии.

“За първи път в България експертите, които извършват компютърни експертизи, имат достъп до курсовете на Университетския колеж в Дъблин – всепризнат европейски лидер в областта. Това е една изключителна възможност за тях да повишат квалификацията си”, сподели Албена Спасова, председател на Управителния съвет на Международна академия за обучение по киберразследвания.

В рамките на проекта предстои да бъде организирано още едно обучение за представители на правоохранителните органи, чиято тема ще бъде: „Компютърна криминалистика за напреднали”.

През последните осем години 300 представители на правоохранителните органи, отбраната, митническите агенции и други структури на 47 държави (включително и един български експерт) са преминали през магистърската програма на Центъра по киберсигурност и разследване на киберпрестъпления към Университетския колеж в Дъблин, а 1500 полицейски служители от целия свят са участвали в организираните от него курсове.

Коментар