Очаква се бърз преход към новия Wi-Fi 802.11ac

Делът на продуктите с 802.11ac на пазара за Wi-Fi устройства ще нарасне до над 40% към 2015 г.

Делът на продуктите с 802.11ac на пазара за Wi-Fi устройства ще нарасне до над 40% към 2015 г.

Популярността на стандарта за безжични мрежи от следващо поколение 802.11ac, призван да замени 802.11n, ще нарасне сериозно в близките години. По данни на Strategy Analytics, към края на 2015 г. продажбите на мрежови устройства, вкл. рутери и шлюзове, с поддръжка на новия Wi-Fi стандарт, ще превишат 1 млрд. броя.

Ако тази прогноза се окаже вярна, делът на продуктите с 802.11ac на пазара за Wi-Fi устройства ще нарасне до над 40%. Към 2017 г. продажбите на Wi-Fi оборудване в категорията потребителска електроника ще достигнат 2,8 млрд. устройства.

Стандартът 802.11ac предвижда по-висока скорост на предаване на данни – до 1,3 гигабита в секунда (Gbps) и по-ниска консумация на енергия, в сравнение с 802.11n. От новия Wi-Fi стандарт ще се възползват на първо място мобилните устройства – смартфони и таблети, а по-късно и други устройства като телевизори и медийни плейъри.

Преходът към 802.11ac ще се осъществи по-бързо, отколкото към предходния стандарт 802.11n, коментира Strategy Analytics. Потребителите разбират предимствата на новата технология и ще я възприемат, когато производителите на потребителска електроника пуснат новите устройства с поддръжка на 802.11ac.

Коментари по темата: „Очаква се бърз преход към новия Wi-Fi 802.11ac”

добавете коментар...

  1. GlobalLeader

    Нужен е стандарт, който не хаби ток за поддържане на връзката – да сравним получаването на нормален SMS и такъв, изискващ постоянна Wi-Fi връзка, която изхабява батерията за 10 пъти по-кратко време.

Коментар