В близо 80% от компаниите изтичат мобилни данни

Компаниите губят стотици хиляди долари годишно от изтичане на мобилни данни

Компаниите губят стотици хиляди долари годишно от изтичане на мобилни данни

79% от компаниите през последната година са се сблъскали със заплахи за сигурността на данните при достъп от мобилни устройства, като това е причинило значителни загуби, сочи проучване на Check Point Software Technologies.

В доклада се твърди, че при 42% от компаниите загубите от изтичане на мобилни данни превишават 100 хиляди долара, а 16% от фирмите са понесли щети за над 500 хиляди долара.

Смартфоните, таблетите и други мобилни устройства са постоянна грижа за ИТ отделите, отговарящи за информационната безопасност. Активният обмен на конфиденциална корпоративна информация често води до нейното изтичане. Въпреки рисковете за сигурността, все повече конфиденциални данни за клиентите се съхраняват на персонални устройства, извън контрола на ИТ отделите.

При 96% от компаниите, в които служителите ползват мобилни устройства за работа, броят на включените към мрежата устройства расте. В частност, при 45% от компаниите броят на персоналните мобилни устройства се е увеличил повече от пет пъти в последните две години, сочи проучването.

Над половината от анкетираните (53%) признават, че съхраняват конфиденциална информация за клиенти на мобилните си устройства. 49% от анкетирате посочват Android като платформата с най-голям потенциален риск за сигурността.

Нарушаването на сигурността на мобилните данни води до значителни материални загуби, твърди докладът. Ефективната стратегия за защита изисква внедряване на инструменти за управление на достъпа до данни и приложения и обучение на служителите, отбелязва Check Point.

Коментар