САЩ и ЕС се разбраха за GPS и „Галилео”

САЩ и ЕС се споразумяха съвместно да осигурят подобрение на своите сигнали за Глобална навигационна спътникова система (ГНСС). То ще бъде осъществено в рамките на проекта „Gallileo Open Service” и на новия граждански сигнал „GPS IIIA”, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България.

През юни 2004 година САЩ и ЕС подписаха историческо съвместно споразумение за системите GPS (глобална позиционираща система) и „Галилео”. На негова база съвместна работна група за съвместимост и взаимодействие преодоля техническите предизвикателства за проектиране на оптимизирани граждански сигнали, които ще опазват и общите интереси за сигурност.

Сигналите „GPS L1C” и „Gallileo L1F” бяха оптимизирани с цел използване на форма на вълна MBOC (Мултиплексен бинарен офсетен носител). Бъдещите приемници, използващи MBOC сигнал, ще могат да проследяват GPS и/или Галилео сигналите с по-голяма точност в променливи условия, вкл. нееднородност на пътя, шум и интерференция.

Споразумението за съвместно използване на MBOC за съвместими граждански сигнали е резултат от сътрудничеството между ЕС и САЩ от 2004 г. насам с цел гарантиране, че GPS и „Галилео” са съвместими на потребителско ниво. Бъдещите граждански потребители ще могат да се възползват от ГНСС, която ще осигурява по-добър сигнал и покритие по целия свят.

Внедряването на MBOC едновременно в GPS и „Галилео” ще подобри търговските възможности за развитие на нови продукти и услуги за ГНСС. Производителите и разработчиците ще разполагат с достатъчно преднина, за да се гарантира, че продуктите им ще отговарят на нуждите на потребителите по целия свят.

Коментар