Интернет телефонията намалява разходите за комуникации

Интернет телефонията не е нова технология. Тя съществува от години под една или друга форма, но едва наскоро стана достатъчно надеждна и разпространена, за да се разглежда като сериозна възможност за бизнеса.

Докато преди време Интернет телефонията беше доста екзотичен начин за комуникация с много чести прекъсвания и разпадане на телефонните разговори, в наши дни една добре планирана и добре изпълнена система за VoIP може да осигури качество и надеждност на разговорите, които не отстъпват на качеството на разговорите по мобилните или фиксираните телефонни мрежи.

VoIP предлага някои предимства в сравнение с конвенционалната телефония и те в най-общи линии се свеждат да по-ниска цена, по-малка сложност и подобрени комуникационни характеристики.

Най-ценното предимство

на тази технология, което привлича най-голямо внимание първоначално, е потенциалът за икономии от телекомуникационни такси. Конвенционалната телефонна услуга за фирми може да излезе доста скъпа, като се пресметнат разходите за множеството телефонни линии, допълнителните такси за някои специални характеристики като конферентни разговори и фактът, че доставчикът на услугата събира такси за минута проведен разговор.

VoIP ви дава възможност да провеждате телефонните си разговори в същата мрежа за данни, която използвате за ежедневни приложения от рода на достъп до уеб и електронна поща, с което елиминирате разходите за телефонния оператор. Нещо повече, доставчиците на VoIP обикновено не ви вземат повече пари за тези допълнителни възможности и повечето от тях предлагат неограничен брой градски и инзвънградски разговори за относително ниска такса. Не е трудно да се види как VoIP ще доведе в повечето случаи до по-ниски и по-предвидими телефонни сметки за фирмите.

В допълнение към по-евтините телефонни разговори, VoIP води до допълнителни икомонии чрез намаляване на сложността на техническата инфраструктура на компанията. Когато например се откажете от фиксираните телефонни линии, вие няма повече да имате нужда от администриране на две отделни мрежи – за глас и данни. Тъй като обикновено всяка от тях има свое собствено оборудване, вие вероятно ще плащате по-малко за текущи капиталови инвестиции и обслужване, ако минете на VoIP. Много доставчици на VoIP предлагат хоствани услуги на телефонна централа, което означава, че можете да се ползвате от предимствата на най-съвременни VoIP характеристики, без да купувате или да поддържате собствено оборудване.

Извън икономиите на пари, VoIP също така има потенциал да повиши производителността, като ви предостави комуникации с такава мобилност, каквато никога досега не сте имали. Мобилните телефони вече ни осигуряват свързаност и по време на път, но какво ще кажете, ако вместо да ползвате отделен телефонен номер, вие можете да вземете линията на офиса ви, когато сте извън него? Вземете един VoIP телефон при вашето пътуване и можете да се обаждате и да приемате разговори, където и да се намирате. Нещо повече, вие можете да се обаждате по целия свят, без да се притеснявате за високите такси за роуминг на мобилните оператори или за допълнителните такси в хотелите.

Как работи технологията

За да разберем как работи VoIP, полезно е да я сравним с начина, по който се осъществяват конвенционалните телефонни разговори. Когато осъществявате един “редовен” телефонен разговор с помощта на местната телефонна централа по PSTN (Public Switched Telephone Network) мрежата, това се нарича схемно-комутируема телефония, тъй като установява една линия на връзка между две точки по време на разговора.

VoIP, от друга страна, е позната като пакетно-комутируема телефония, тъй като гласовата информация пътува до своето местопредназначение в многожество индивидуални пакети по Интернет мрежата. Този тип комуникация поставя специални предизвикателства за Интернет протоколите TCP/IP, тъй като Интернет всъщност не е била проектирана за този тип комуникации в реално време, каквито представляват телефонните разговор. Индивидуалните пакети могат, и почти винаги става така, да поемат по различни пътища към едно и също място. Не е достатъчно просто да се доставят пакетите на VoIP до тяхното местопредназначение – те трябва да пристигнат в един доста кратък интервал от време и да бъдат събрани в правилния ред, за да са разбирами за получателя.

За подобряване на бързодействието VoIP използва кодиращи схеми и техники за компресия, които намаляват размера на гласовите пакети, така че те да бъдат пренасяни по-ефикасно. Освен това аудио сигналите се обработват цифрово, за да се наблегне на гласовата информация и да се потисне шумът на линията. С цел да пестят честотна лента, VoIP системите спират предаването по време на паузи в разговора и дори могат да генерират някакъв комфортен шум и така се избегва странната тишина, която би могла да ви заблуди, че разговорът е прекратен.

VoIP използва няколко стандарта за компресия, които предлагат различни съотношения между размера на пакетите и качеството на звука. Най-общо казано, колкото е по-висока компресията, толкова повече разговори можете да имате едновременно, но вероятно качеството на звука ще е по-ниско.

Каква да бъде линията

За да получите максималното от VoIP, ще имате нужда от Интернет връзка с такова бързодействие, което може да осигури подходящото за вашата компания количество разговори. Едно добро правило е да имате достатъчно капацитет за около една трета от служителите ви. Така, ако имате 20 служители, трябва ви капацитет, който да позволи на 7 от тях да провеждат телефонни разговори едновременно.

В наши дни широколентовият достъп до Интернет е доста разпространен и може би вече се чудите дали бързата връзка чрез xDSL линия ще работи с VoIP. Макар че xDSL линиите са напълно достатъчни за задачи като сърфиране в уеб, те не винаги са най-добрият избор за VoIP, тъй като ADSL линиите например предлагат голяма скорост на приемане от глобалната към локалната мрежа (download) и относително ниска скорост в обратната посока – от вашата мрежа към глобалната (upload) – например няколко мегабита в секунда download и едва 128kbps upload. Този тип асинхронна връзка е подходяща за сърфиране в уеб, тъй като основно включва еднопътна комуникация, но провеждането на разговори в Интернет е съвсем различно нещо. За VoIP, бързината на предаване в двете посоки е еднакво важна, особено ако планирате да използвате повече от един телефон.

Компаниите с голямо количество телефонни разговори трябва да обмислят една високоскоростна синхронна връзка към Интернет мрежата, въпреки че такава линия вероятно е малко по-скъпа и понякога предлага по-ниска скорост на даунлоуд, отколкото някои xDSL линии от бизнес класа. Но синхронната линия осигурява във всяка посока достатъчно широка честотна лента, която да задоволи изискванията на трафика на данни и глас. Фирмите, които предвиждат VoIP за критични комуникации, трябва да закупят своята Интернет линия и VoIP от един доставчик и то от такъв, който поддържа качество на услугата (QoS), подкрепено със споразумение за ниво на услугата (Service Level Agreement – SLA).

Планирайте правилно

Ключът към успех с VoIP в крайна сметка се свежда до правилното планиране. Мащабът на прилагането на VoIP може да варира според нуждите и желанията на дадената организация – от относително обикновено използване на VoIP за градски и извънградски телефонни разговори или комуникации между отделните офиси на компанията, до по-сложни приложения като например центрове за информация и връзка с клиенти (call центрове).

В повечето случаи незабавните икономии на пари от VoIP изискват да не купувате допълнително телефонно оборудване или да изхвърляте това, което вече имате, тъй като устройства, наречени media gateways (медийни портали) позволяват на конвенционалното телефонно оборудване (от индивидуални телефони до цели учрежденски централи) да комуникират с вашата Интернет връзка. Използването на предимствата най-новите характеристики и възможности на VoIP (като например възможността вашите разговори да ви следват по време на пътуването ви) обикновено изисква специални телефони за/или друго оборудване и/или услуга на хостване на учрежденска централа (PBX).

Тъй като много защитни стени (firewalls) автоматично блокират TCP/IP портовете, които се използват за VoIP, може би ще трябва да добавите едно устройство към вашата мрежа, което да реши този проблем. Такова устройство освен това подобрява бързината и качеството на VoIP, като дава по-висок приоритет на гласовите пакети спрямо по-обикновени типове трафик, така че вашите разговори няма да чакат, да кажем, изпращането на едно електронно писмо.

Компаниите твърде често не вземат предвид влиянието, което бързодействието на тяхната локална мрежа (LAN) ще има върху разговорите по VoIP. Тъй като всички VoIP разговори започват или прекъсват в LAN, трябва да бъдат идентифицирани приложенията, които заемат голяма част от честотната лента, както и неподходящото оборудване (например използване на xъбове вместо комутатори) и да се коригират преди да започнат да въздействат отрицателно върху VoIP.

Коментар