660 млн. евро дава ЕС на най-добрите изследователи

Благодарение на безвъзмездните средства от ЕИС, избрани учени ще могат да създадат свои изследователски екипи

Благодарение на безвъзмездните средства от ЕИС, избрани учени ще могат да създадат свои изследователски екипи

284 учени ще получат 660 милиона евро на последния, шести конкурс за финансиране от Европейския изследователски съвет (ЕИС) по Седма рамкова програма (РП7).

Предизвикателства пред обществото като застаряването на населението в развиващите се страни или неравенството в капиталистическите общества, изследване на границите за живот на Марс, разработване на вирус, който избирателно да атакува раковите клетки, или използване на фотониката за възстановяване на зрението на пациенти с катаракта са част от разработваните теми.

Следващата покана за подаване на предложения за отпускане на средства за утвърдени изследователи ще бъде първата по „Хоризонт 2020“ – новата програма на ЕС за изследвания и иновации, съобщи Европейската комисия.

Избраните кандидати са от 27 различни националности, като най-многобройни са британските, немските, френските, нидерландските и италианските изследователи. Получателите са базирани в около 150 институции в 18 държави от Европейското изследователско пространство.

Конкретно за този конкурс, до ЕИС бяха подадени малко над 2 400 заявления, което представлява леко увеличение (4,5%) над миналата година. Благодарение на безвъзмездните средства от ЕИС, избраните учени по тази покана ще могат да създадат свои изследователски екипи, като ангажират около 1200 постдокторанти и докторанти като членове на екипи на ЕИС.

Безвъзмездните средства за утвърдени изследователи се отпускат на най-добрите утвърдени изследователи без оглед на тяхната националност или възраст, които са независими научно и които имат скорошни изследвания и профил, определящи ги като водещи в съответните области. ЕИС финансира също така и най-добрите млади изследователи, които са в началото на своята кариера („Starting Grants“ на ЕИС), както и отлични учени, които вече са независими („Consolidator Grants“ на ЕИС).

Коментар