227 млн. евро стипендии дава ЕС на изследователи

От 2007 г. насам 4000 стипендии „Мария Кюри“ са отпуснати на изследователи

От 2007 г. насам 4000 стипендии „Мария Кюри“ са отпуснати на изследователи

1000 опитни изследователи през тази година ще бъдат одобрени за стипендии по дейности „Мария Кюри“ в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания. Крайният срок за кандидатстване е 14 август 2013 г., а общата сума е около 227 млн. евро.

Стипендиите „Мария Кюри“ подкрепят висококачествени научни изследвания в области като здравеопазване, които могат да доведат до открития, променящи живота на милиони хора. Така например, получатели на средства по линия на дейности „Мария Кюри“ извършиха новаторски изследвания с цел противодействие на хепатит C и маларията, припомня комисар Андрула Василиу.

От стипендиите „Мария Кюри“ могат да се възползват изследователи от Европа и извън нея. Индивидуални стипендии ще продължат да бъдат отпускани в рамките на новите дейности „Мария Склодовска-Кюри“, като част от програма „Хоризонт 2020“, чието изпълнение започва през 2014 г.

С дейностите „Мария Кюри“ се насърчава научноизследователската кариера в Европа чрез схеми за финансиране, които се управляват от Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейската комисия. Бюджетът на дейности „Мария Кюри“ за периода 2007 – 2013 г. е в размер на 4,7 милиарда евро.

Почти половината от средствата (48%) са предназначени за финансиране на докторантури на изследователи, а 24% са предвидени за подкрепа на изследователи с повече от 4-годишен опит след придобиване на магистърска степен. С останалата част се подпомагат партньорства между промишлеността и академичната общност, както и професионална интеграция на изследователи, завръщащи се в ЕС.

От 2007 г. насам 4000 стипендии „Мария Кюри“ са отпуснати на изследователи, които работят в 50 държави и са от над 90 националности. До този момент са предоставени близо 780 милиона евро за индивидуални стипендии, като средният размер на стипендия е около 195 000 евро.

Стипендията обикновено покрива заплатата за период от две години, сума за мобилност, разходи за изследователска дейност и административните разходи на институцията домакин. Около 37% от получателите на средства са жени. Основните страни, в които отиват стипендиантите, са Обединеното кралство, следвано от САЩ, Франция, Германия и Швейцария.

Изследователите представят предложения за финансиране в сътрудничество с планираната организация домакин. Независими експерти определят кои изследователи да получат финансиране, като вземат предвид техните постижения, новаторски изследвания и подход на обучение, както и подкрепата, осигурявана от организацията домакин, и техните бъдещи перспективи за професионално развитие.

Предлагат се три вида индивидуални стипендии:

Вътрешноевропейските стипендии (IEF) подкрепят изследователи, които придобиват нови знания и умения в друга европейска страна.

Международните стипендии за пребиваване в страни извън ЕС (IOF) дават възможност на изследователи да придобият нови знания в организация на високо равнище извън Европа. Едно от условията за отпускане на стипендията е, че изследователите трябва да се върнат в Европа и да споделят тези знания.

Международните стипендии за пребиваване на изследователи от трети страни в ЕС (IIF) дават възможност на изследователи от държави извън Европа да се обучават в европейска организация.

Коментар