IBM пусна свободна FusedOS за клъстери

IBM разработи отворена клъстерна операционна система FusedOS, която обезпечава съвместна работа на универсални Linux програми

IBM разработи отворена клъстерна операционна система FusedOS, която обезпечава съвместна работа на универсални Linux програми

IBM пусна свободна клъстерна операционна система FusedOS, разработена в изследователските лаборатории на Синия гигант. Платформата обезпечава съвместна работа на универсални програми за Linux и специализирани клъстерни решения.

Стандартното обкръжение на системата е подобно на това в Linux, благодарение на което може да се изпълнява всяка програма по SSH. Пускането на специализирани решения за ядрото на клъстерните възли на IBM – Computer Node Kernel (CNK) – се извършва с помощта на програма „cl”. По такъв начин FusedOS реализира хибридна двуплатформена среда.

Програмите споделят общи ресурси, като е достъпна по-тясна интеграция, отколкото при използване на виртуализация – възможно е дори взаимодействие между процеси, пуснати на различни екземпляри на операционната система. В момента е достъпна за сваляне версия на FusedOS за работа на суперкомпютри IBM Blue Gene/Q.

FusedOS позволява използване на мениджър на ресурсите SLURM, който обезпечава поддръжка на Message Passing Interface (MPI) – това е API, предназначен за обмен на съобщения между процеси, изпълняващи една задача. Ключово предимство на FusedOS е снемането на едно присъщо на CNK ограничение – един възел, едно приложение. При новата ОС на един възел могат да се пускат едновременно няколко програми за CNK.

FusedOS се разпространява под свободен лиценз EPL (Eclipse Public License), с изключение на някои компоненти под GPL v2. Това е направено с цел да бъдат привлечени външни разработчици, заинтересовани от развитието на хибридни решения. Изходният код, подробно описание и инструкции за ползване на клъстерната система са достъпни на сайта github.com.

Коментар