Отворени разработки стъпват на IBM Power

Технологията IBM Power обедини в консорциум водещи ИТ компании

Технологията IBM Power обедини в консорциум водещи ИТ компании

Консорциум от компании начело с Google и IBM ще разработва отворени решения на база технология Power от Синия гигант.

Освен двете водещи корпорации в състава на OpenPower Consortium влизат още Mellanox, Nvidia и Tyan. Компаниите ще работят съвместно за създаване на процесори, сървъри, мрeжови и сторидж технологии за облачни центрове за данни от ново поколение.

Инициативата предвижда използване на хардуера и софтуера Power на IBM в отворени проекти, както и лицензиране на интелектуална собственост с цел разширяване на кръга от разработчици за платформата.

Участниците в консорциума ще могат да ползват ресурсите на Power, отговорни за управлението на базовите функции на чипа. По такъв начин OpenPower Consortium ще обезпечи разработката на гъвкави процеси за създаване на нови конфигурации сървъри за различни нива на натоварване.

Първата съвместна разработка в рамките на обединението е дело на Nvidia и IBM. Двете компании работят по интеграцията на екосистемите CUDA GPU и Power. Консорциумът е отворен за всяка компания, която иска да разработва иновативни решения на база Power.

Коментар