Предлагат нов еко-рейтинг за мобилни устройства

Индустрията иска да опрости процеса на събиране и обработване на данни за екологичното въздействие на мобилните устройства

Индустрията иска да опрости процеса на събиране и обработване на данни за екологичното въздействие на мобилните устройства

ИКТ експерти предложиха нов еко-рейтинг за мобилните устройства по време на срещата „Седмица на зелените стандарти“, организирана наскоро от Международния съюз по телекомуникации.

Еко-рейтингът ще обхваща различни мрежи и производители на устройства и ще има наднационален характер. Той ще дава възможност на потребителите да взимат информирани решения за покупка на устройства на базата на стандартизирана оценка на въздействието върху околната среда, съобщи GreenTech.bg.

По новата стандартизация работят производители на устройства като Alcatel-Lucent, Apple, BlackBerry, Fujitsu, Huawei, Motorola, Nokia и Samsung, операторите AT&T, Orange, KPN, Telefonica и Vodafone, както и браншови организации като GSMA.

За индустрията новата схема ще означава опростяване на процеса на събиране и обработване на данните за екологичното въздействие. За потребителите схемата ще предоставя лесен за разбиране набор от данни за надеждна оценка, която им позволява да избират мобилни устройства с по-ниско въздействие върху околната среда.

Критериите, които се разглеждат при разработване на новата схема, са:

  • въглероден отпечатък;
  • живот на батерията;
  • използване на вредни химикали и редки метали;
  • опаковки;
  • възможности за рециклиране.

Стандартът ще бъде разработен с приоритизиране на принципи като оценка на целия жизнен цикъл, простота, прозрачност, изпълнимост и възможност за контрол.

„Telefonica използва екологични критерии за оценка и избор на устройствата. Но срещнахме големи трудности заради липсата на обща методология, която да е приложима за всеки производител. Очевидно е необходима обща рамка, която да позволи това да се случи на индустриално равнище“, коментира ситуацията Франсиско Монталво, директор за мобилни устройства в оператора.

Коментар