Facebook отрича климатика в центровете за данни

Съществуващите центрове за данни могат да станат с до 30% по-ефективни само чрез прости неща като отделяне на студения коридор от горещия коридор, показва опитът на Facebook

Съществуващите центрове за данни могат да станат с до 30% по-ефективни само чрез прости неща като отделяне на студения коридор от горещия коридор, показва опитът на Facebook

Операторите на центрове за данни могат значително да намалят разходите за енергия и своето въздействие върху околната среда, като премахнат климатиците, смята Facebook.

Социалната мрежа изпълнява проект Open Compute Project, чиято цел е да направи дейностите й възможно най-ефективна от енергийна гледна точка.  Facebook твърди, че използва 100% външен въздух за охлаждането на всички свои центрове за данни.

Други оператори обикновено прекаляват с охлаждането на своите съоръжения, а в действителност това изобщо не им е необходимо. С намаляване на климатизацията и въвеждане на някои други промени като част от Open Compute, Facebook е успяла да постигне внушителните 38 процента подобрение на енергийната ефективност.

Франк Франковски, вицепрезидент на Facebook, казва, че модерният сървърен хардуер е много по-издръжлив, отколкото хората си представят. Компанията е установила, че сървърите работят устойчиво без охлаждане дори при температури, по-високи от 35 градуса по Целзий. Много малко части на света всъщност са толкова горещи, че да се налага използване на климатик, и досега Facebook не е забелязала неблагоприятни въздействия върху продължителността на живота на хардуера от липсата на климатик.

В допълнение, повечето оператори следват стандартите ASHRAE ( Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатични системи), които са много консервативни. Това води до куриозни ситуации – например ИТ инженерите в центровете за данни в Тексас се налага да носят пуловери, за да не измръзнат.

Дори и при наличието на климатизация, операторите на центрове за данни могат да направят някои неща, за да се подобри ефективността. Facebook, например, е отстранила модулите на непрекъсваемото захранване (UPS), които губят много енергия чрез преобразуване AC/DC, и вместо това сега фирмата използва батерии, които на практика й вършат същата работа.

„Съществуващите центрове за данни могат да станат с до 30% по-ефективни само чрез прости неща като отделяне на студения коридор от горещия коридор“, казва Франковски. Проектът Open Compute Project, който Facebook стартира преди около две години, обединява клиенти и търговци на технологии за разработване на нови стандарти за ефективност при сървърите, системите за съхранение на данни и архитектурата на центровете за данни, пише GreenTech.bg.

Facebook стартира инициативата, заради експоненциално нарастване на разходите за изчисления и съхранение на данни. Фирмата установи, че скоро ще стане прекалено скъпо да поддържа своите системи от гледна точка на енергията, необходима за захранване инфраструктурата. „Ние бяхме тръгнали по траекторията на растежа и знаехме, че трябва да започнем да правим нещата по различен начин“, каза Франковски.

С мерките по Open Compute Project, социалната мрежа е успяла да намали индекса на ефективността на енергопотреблението (PUE) до 1,07, в сравнение с традиционното за ИТ индустрията 1,5. Последната цифра означава, че 50 процента от енергията, подавана от мрежата, се губи.

Коментар