Търговията влиза в паркинга чрез смарт терминали

Броячите за паркиране ще еволюират до терминали за търговия

Броячите за паркиране ще еволюират до терминали за търговия

Глобално партньорство на MasterCard и Parkeon ще изведе търговията на улицата. Потребителите ще се възползват от търговски оферти и услуги за лоялност на местата за паркиране чрез смарт терминали.

Уникалната билетна платформа, разработена от MasterCard, ще позволи на местните търговци да представят оферти директно на купувачите, докато плащат за местата си за паркиране. Системата е първа по рода си и за разлика от други програми за лоялност няма да изисква сложни процеси за включване в нея или инсталиране на приложения за смартфони.

Пилотният проект на програмата ще бъде осъществен в Rockville Center, Ню Йорк, на 7 октомври, когато билетната система на MasterCard ще бъде интегрирана в съществуващите терминали на Parkeon за първи път. Очаква се в началото на 2014 г. да започне широкомащабна реализация на това решение за търговски оферти в Европа и САЩ.

„Броячите за паркиране еволюират от една индустрия на кешови транзакции с ниска стойност до индустрия, която може да предложи огромни търговски ползи на бизнеса и потребителите”, коментира Стефан Роке, директор „Бизнес паркиране“ в Parkeon. По неговите думи, иновациите в областта на уличното паркиране не само отговарят на очакванията на потребителите, но имат и положителен ефект върху бизнеса в градовете.

Двете компании вече успешно си сътрудничат в безконтактните плащания. Parkeon развива дейност в 55 държави, вкл. и България, като в рамките на новата инициатива глобалната й дистрибуторска инфраструктура ще бъде свързана с международната мрежа, данни и технологии на MasterCard.

Коментар