Oracle свежда до нула риска от загуба на данни

Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance отива отвъд традиционните техники за резервно копиране и гарантира почти нулева вероятност от загуба на данни

Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance отива отвъд традиционните техники за резервно копиране и гарантира почти нулева вероятност от загуба на данни

Ново решение за резервно копиране обещава почти нулева вероятност от загуба на важни бизнес данни. Системата Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance представлява комбинация от хардуер и софтуер, която е стъпка напред спрямо многогодишната практика на неефективно резервно копиране през нощта.

За разлика от съществуващите решения, които изискват периодично резервно копиране на цялото съдържание на базите данни, новата система на Oracle обработва и съхранява само променените данни. Този подход значително намалява влиянието на операциите за резервно копиране върху производителността на сървърите и мрежите и също така съкращава разходите за сторидж.

За съвременните компании са недопустими загубата на критично важни данни, дългите престои или бавната работа на приложенията, отбелязва Хуан Лоаиза, старши вицепрезидент на Oracle. По неговите думи, Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance е първото по рода си решение, което отива отвъд традиционните техники за резервно копиране и гарантира почти нулева вероятност от загуба на данни.

Системата притежава висока степен на мащабируемост – едно устройство може да се използва за управление на резервното копиране на хиляди бази данни в дейта центъра или в цял регион. Базите данни постоянно изпращат записи към устройството, намалявайки периода, през който могат да бъдат загубени данни, до части от секундата.

Алгоритмите за резервно копиране, вградени в Oracle Database, изпращат към устройството само променените данни, като по този начин влиянието върху базата данни е минимално. Освен това обработката на всички операции, свързани с резервното копиране, се пренасят от сървърите на базите данни в устройството. При това, информацията за промените, съхранявана в Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance, може да се използва за създаване на пълни копия на базите данни към даден момент.

Системата проверява целостта на всички получавани данни и в реално време може да извърши репликация на променените данни на друго устройство, с цел защита на информацията в случай на аварии или повреди.

Предвидена е също възможност за изпращане на резервните копия на данните от Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance към лентово устройство, като по този начин се освобождават сървърите на бази данни от изпълнение на ресурсоемки операции. Така се повишава и ефективността, тъй като лентовите системи се използват постоянно, а не само в предварително зададени периоди за резервно копиране, при които е ниско работното натоварване.

Oracle твърди, че мащабируемата архитектура на Database Backup Logging Recovery Appliance ще позволи на компаниите да увеличават ресурсите си за съхранение на данни до нива петабайт, без да прекъсват работния процес.

Същевременно, софтуерният разработчик предлага клауд услуга Oracle Database Backup Cloud Service, която позволява резервно копиране на бази данни от корпоративните дейта центрове в облачната среда Oracle Cloud и репликация на данните от Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance в облака с цел допълнителна защита.

Коментар