Близо 561 хиляди наброява цифровото поколение у нас

5,2% от цялото население на Земята или 30% от младите попадат в категорията цифрово поколение (digital natives), според новия доклад на Международния съюз по телекомуникации (ITU).

Цифровото поколение са младежи на възраст между 15 и 24 години, свързани към мрежата и с не по-малко от пет години опит в онлайн дейностите, съгласно модела на ITU. Проучването за 2012 година показва, че от 7-милиардното население на нашата планета около 363 милиона души са в категорията цифрово поколение.

България заема 67 място с близо 560 896 младежи, отговарящи на това определение, които заемат 7,6% от общото население и 68,3% от младежите (при 11,1% дял на младежите от общото население).

В развитите страни 145 милиона младежи ползват интернет, от които в разглежданата категория попадат 86,3%, докато този показател е под 50% в развиващите се страни, където достъп до мрежата имат 503 млн. млади хора. ITU прогнозира, че в близките пет години цифровото поколение в развиващите се страни ще нарасне повече от два пъти.

В глобален мащаб младите хора почти два пъти по-често са включени към интернет, отколкото населението в света като цяло. Най-отчетливо възрастовата разлика в ползването на интернет е видна в развиващите се страни, установява още проучването.

Коментари по темата: „Близо 561 хиляди наброява цифровото поколение у нас”

добавете коментар...

  1. Pesho

    Проучването установява колко милиарди пари могат да спечелят от млади зомбита с добре промити мозъци.

Коментар