Пет са основните онлайн самоличности

Потребителите променят истинското си „аз“, когато са онлайн, и приемат „дигитална самоличност“, която отразява по-добре как се чувстват, как се отнасят към личната си информация и доколко ценят собствените си данни, установи проучване.

Пет са основните самоличности – Споделящи, Общуващи, Пазаруващи, Пасивни потребители и Проактивни защитници. Те са характерни за всички географски ширини и не се влияят от местни или демографски граници, показват резултатите от международно изследване на MasterCard. Кратък тест за установяване на онлайн самоличността е достъпен на специален сайт на компанията.

Когато потребителите са онлайн, характеристики като възраст, пол или националност остават на заден план и се превръщат в това, което наричаме „социално гражданство”, коментира Тиодор Якобуцио, вицепрезидент на групата за глобални проучвания в MasterCard.

Въпреки че потребителите са все по-наясно как да управляват онлайн идентичността си, проучването показва, че има ясно изразена йерархия на типа информация, която споделят, както и че съществуват определени типове организации, в които имат най-голямо доверие по отношение на личните си данни.

В категорията „Споделящи” влизат 21% от онлайн потребителите, като повечето от тях са мъже (60%). Споделящите са най-активната дигитална група от всичките пет и са ориентирани към по-малко рискови активности в мрежата. Половината от тях са онлайн повече от 10 пъти на ден и когато споделят лична информация, очакват от другата страна сделки, достъп и различни оферти.

В групата „Общуващи” (също 21% от онлайн потребителите) попадат някои от най-запалените активисти в социалните мрежи, които в същото време не са толкова на „ти” с технологиите. Когато става въпрос за онлайн пазаруване, по-голямата част от тях (80%) ще проучват продукти в интернет, но 63% все още предпочитат да отидат до магазина лично. Въпреки че са наясно с целевия маркетинг, те не считат своите данни за толкова ценни и съответно не се притесняват особено много за тях.

Онлайн личностите от тип „Пазаруващи” разчитат сериозно на интернет за проучвания и покупки. Те представляват 21% от всички онлайн потребители и повечето от тях (90%) проучват продукти в интернет, преди да решат да ги купят, а половината от тях използват мобилния си телефон, за да се регистрrрат в магазини, така че да получат най-добрата оферта. Изненадващ е фактът, че „пазаруващите” не са наясно с целевия маркетинг, тъй като само 37% от тях знаят, че социалните мрежи използват личната им информация, за да им предложат подходящи реклами.

Членовета на групата „Пасивни потребители“, както подсказва самото име, не са изцяло убедени в стойността на интернет пространството и затова прекарват възможно най-малко време онлайн в сравнение с останалите групи. Пасивните потребители представляват 20% от всички интернет потребители, по-малко активни са в социалните мрежи (едва 48%) и не пазаруват често онлайн. В сравнение с останалите типажи, за тях е по-вероятно да пазаруват от мобилното си устройство, както и са по-склонни да направят някаква размяна с личните си данни.

Проактивни защитници” са 17% от всички онлайн потребителите – те са много добре запознати с целевия маркетинг, като всъщност 82% от тях знаят, че маркетолозите могат да се ориентират към тях на база какво са търсили и разглеждали в интернет. За тях не е толкова характерно да използват социалните мрежи и имат най-висока защита на личните данни от всички други групи, като предприемат действия да пазят и контролират своя дигитален отпечатък.

Коментари по темата: „Пет са основните онлайн самоличности”

добавете коментар...

  1. :о)

    и в крайна сметка какво се оказа, то не били онлайн самоличности,
    то били онлайн ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ…
    *******платено изследване засягащо само онлайн търговците 🙂

Коментар