Формира се икономическа зона „Тракия”

С конференция в Международен панаир Пловдив започва серия от дискусии за модернизиране на регионите

С конференция в Международен панаир Пловдив започва серия от дискусии за модернизиране на регионите

Инвестиции за над 1 милиард евро са направени в индустриалните зони около Пловдив, в предприятията на повече от 60 големи компании са разкрити 12 000 работни места.

Съществуващите и новоизграждащите се зони ще формират икономическа зона „Тракия”, след като осем общини подписаха договор за нейното съвместно развитие като публично-частно партньорство. Това съобщи Пламен Панчев, председател на съвета на директорите на „Сиенит холдинг”, на конференция в рамките на Международния технически панаир.

В „Тракия” се включват промишлените комплекси в общините Куклен, Раковски и „Марица“, новият агроцентър в Калояново, новите проекти за индустриална зона с високотехнологичен парк в Калековец и за парк „Образование и високи технологии“ в Пловдив.

„Тракия” ще бъде с площ 10,7 милиона кв. метра, очакват се инвестиции за още 700-800 млн. евро и 30 000 работни места, добави Пламен Панчев. Тя ще даде тласък за индустриализация на региона, развитие на земеделието, повишаване на заетостта и интегриране на малцинствата, поясни той.

„Нашата област дава 7,5% от брутния вътрешен продукт, тя е лидер в Южния централен район, има модерна структура на икономиката. Чрез модернизация на селското стопанство и индустрията може да се намали безработицата и да се подобри жизненият стандарт”, каза областният управител на Пловдивска област Венцислав Каймаканов.

Коментар