Започна национална кампания за бизнеса

Зинаида Златанова откри националната кампания „Новият програмен период: възможности за бизнеса 2014-2020“ по време на Есенния панаир в Пловдив

Зинаида Златанова откри националната кампания „Новият програмен период: възможности за бизнеса 2014-2020“ по време на Есенния панаир в Пловдив

Национална кампания за бизнеса стартира от Есенния панаир в Пловдив. В поредица от срещи на тема „Новият програмен период: възможности за бизнеса 2014-2020“ предприемачите ще бъдат информирани за оперативните програми на Европейския съюз. Организатор на проявата е Министерският съвет.

Това е начало на активна комуникация с бизнеса, за да очертаем  мерки, от които той наистина ще има нужда през следващите седем години, заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която откри срещата. „Основните ни приоритети са ранен старт на оперативните програми и повишаване на административния капацитет на всички звена, от които зависи усвояването на средствата от еврофондовете”, подчерта Златанова.

По нейните думи, администрацията е длъжник на бизнеса и това е един от уроците, научени през първия програмен период. Тя трябва да покаже, че може да работи с реалния сектор, каза вицепремиерът.

Правителството е набелязало насоки за инвестиции в областта на иновациите и приложните научни изследвания, насърчаването на предприемачеството и обновлението на предприятията, интернационализацията на бизнеса, зелената икономика.

Приоритетна е грижата за малките и средните фирми и откриването на работни места. В Програмата за развитие на селските райони ще бъде обособена подпрограма със собствен бюджет, насочена към малките стопанства и създаването на малки предприятия по селата, съобщи вицепремиерът.

„Моят личен приоритет е справянето с бюрокрацията, защото се видя, че тя много пречи”, каза пред журналисти Зинаида Златанова. Според нея, това може да се постигне, като се намали обемът на документацията за кандидатстване за финансиране и се поставят ясни правила и срокове за одобрение на проектите.

На срещата с бизнеса бяха представени новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и промените в сега съществуващите „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони.

Коментар