Мерки срещу бюрокрацията в ЕС спестиха на бизнеса 500 млн. евро

Борбата с бюрокрацията в Европейския съюз пожъна първи успехи. Европейските граждани и предприятия вече усещат действителни резултати от инициативата на ЕС за намаляване на административните формалности, твърди доклад за напредъка.

От октомври 2007 г. досега ЕС е премахнал 5 000 страници европейски закони – или около 300 нормативни акта – и инициативата му за опростяване на законодателството вече дава плодове. Предприятията са спестили 500 млн. евро през 2007 г. и очакват да спестят още 800 млн. евро в близко бъдеще, съобщиха от Европейската комисия.

40 европейски закона допринасят за над 80% от административната тежест в ЕС и Комисията се стреми към промяна. През януари 2007 г. тя си постави за цел да намали формалностите за фирмите с 25% до 2012 г. За да постигне това, ЕК преразглежда определени мерки, без при това да променя целта им или да отслабва защитата, която те осигуряват.

Една от мерките е опростяването на разплащателните услуги, което ще позволи на европейците да плащат навсякъде в ЕС лесно и сигурно, както в собствените си страни.

Модернизирането на митническия кодекс пък би премахнало канцеларската работа и допринесло за по-голяма съгласуваност между компютърните системи на митническите служби на ЕС-27, като по този начин стимулира международната търговия.

14 закона ще бъдат заменени с един-единствен акт, който гарантира еднаква защита на застрахованите лица навсякъде в ЕС. А подготвяният „Закон за малките предприятия в Европа“, който се очаква през лятото, ще опрости значително правилата за тези пазарни единици.

Коментар