Имигрантите изнасят от ЕС два пъти повече пари, отколкото влизат в общността

Сумите, изпратени от имигранти, работещи в 27-те държави-членки на Европейския съюз, към техните родни страни, са били на стойност 26 млрд. евро през 2006 г., в сравнение с 23 млрд. евро през 2005 г. Тези цифри се отнасят за паричните потоци както в рамките на ЕС27, така и извън него, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България.

Потоците към други държави-членки са били много по-малки в сравнение с тези към страни, извън ЕС27. През 2006 г. средствата към членките са били 7 млрд. евро или 1/4 от общите, а тези към трети страни – 19 млрд. или 3/4. Същите пропорции са били в сила и през 2005 г. Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция са страните, от които се изпращат най-много средства – над 85% от всички парични потоци.

Данните показват, че през 2006 г. от Европейския съюз като цяло са изпратени два пъти повече средства, отколкото са получени от трети страни (изпратени са 19 млрд. евро, а са получени 9 млрд.).

Това са основните резултати от проучване в държавите-членки, проведено от Евростат, статистическата служба на Европейската общност. Информацията, предоставена от държавите-членки, се отнася до паричните потоци, които са регистрирани в рамките на официалната статистика.

Парите, изпратени чрез неформални или незаконни канали, обикновено не са регистрирани официално, и по тази причина не са част статистиката, която това проучване обхваща.

Коментар