ИА “Пътища” ще изгражда корпоративна мрежа

ИА “Пътища” ще изгражда корпоративна мрежа
Агенцията обяви търг за доставчик на комуникационни канали
04-03-2006
Изпълнителна агенция "Пътища" обяви търг за
предоставяне на комуникационни канали с гарантирана скорост.
Поръчката е в рамките на проект за изграждане на корпоративна мрежа (WAN), става ясно от съобщение в Държавен вестник.
финансирането на проекта е от държавния бюджет, а гаранцията за участие в търга е 1000 лв.
Агенцията предвижда срок от 3 години за реализация на проекта. Обявлението идва от Управление "Пътни такси и разрешителни" – София към ИА Пътища.

Коментар