34 регистъра вече обменят данни автоматично

Свързването на най-ползваните регистри е предпоставка за развитие на е-управлението, каза Георги Тодоров

Свързването на най-ползваните регистри е предпоставка за развитие на е-управлението, каза Георги Тодоров

34 регистъра и информационни системи, поддържани от 14 централни администрации, вече могат автоматично да обменят данни помежду си, съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров.

Това е най-големият проект на МТИТС за е-управление, на стойност близо 18 милиона лева, финансиран от ОПАК, подчерта зам.-министърът по време на вчерашния семинар.

Свързани са най-ползваните регистри като Национална база данни „Население”, Регистър на актовете за граждански брак, Класификатор на настоящите и постоянните адреси, Имотен регистър, Булстат, Търговски регистър, Регистър на Моторните превозни средства и Регистър на Български документи за самоличност, което е предпоставка за развитие на е-управлението, каза заместник-министърът.

В рамките на проекта е модернизиран правителственият портал – мястото в интернет, от което са достъпни всички електронни услуги. Порталът вече е удобен както за администрациите, така и за бизнеса и гражданите, посочи Тодоров.

До седмици предстои обществено обсъждане на новия проект на Закон за електронното управление. Той урежда предоставянето на електронни административни услуги и обмена на данни и документи по електронен път между ведомствата.

Паралелно с това централните и местни администрации с минимални усилия и инвестиции трябва да приложат разработените софтуерни приложения в своите информационни системи, за да започнат да предоставят електронни услуги, заяви Георги Тодоров.

Започва реализация и на нов проект на МТИТС, финансиран от ОПАК за надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство. Сред новите системи ще бъдат проверка на валидността на документ по електронен път и електронно връчване на документи. Предвижда се и разработване на мобилна версия за ползване на портала на е-управлението.

Коментар