ОПАК отличи два проекта за е-управление

Представители на ОПАК връчиха награда на МТИТС за два успешни е-проекта

Представители на ОПАК връчиха награда на МТИТС за два успешни е-проекта

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) даде награди за добри практики на два от проектите за електронно управление, реализирани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“ и проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство“ се осъществяват с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Те са на обща стойност близо 30 милиона лева. В рамките на приключилите дейности е създаден регистър на електронна идентичност на потребителите и е внедрена централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност, поясни главният секретар на МТИТС Иван Марков.

Продължава работата по „свързването“ на 34 регистъра и информационни системи на централната администрация. Създадени са 24 електронни услуги за граждани, както и 50 електронни административни услуги за Столична община. Разработени и внедрени са 10 електронни административни услуги за община Пловдив, уточни главният секретар на министерството Иван Марков.

МТИТС е бенефициент по 4 проекта, финансирани по ОПАК на обща стойност над 50 млн. лева. Преди броени дни бе сключен договор за проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” на стойност над 20 млн. лв. Дейностите предвиждат разработване на нови секторни и комплексни електронни услуги, както и изграждане на е-здравеопазване, е-образование, е-възлагане и е-правосъдие.

Коментар