20 млн. лв. за иновации заложени в бюджета

Обществото е в дълг към българските предприемачи, заяви Даниела Бобева

Обществото е в дълг към българските предприемачи, заяви вицепремиерът Даниела Бобева

За пръв път в бюджета са заложени 20 млн. лв. за иновации, с които ще се насърчават проекти с висока добавена стойност, гарантиращи икономически растеж, заяви зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева.

„Правителство отдава особено значение на образованието и на връзката му с бизнеса. В бюджета за следващата година са заложени повече средства за образование и наука, защото вярваме, че това е пътят към успешното бъдеще на страната ни”, допълни Бобева в речта си пред участниците в Националния форум „Нова визия за образованието и предприемачеството” в хотел Радисън.

Работи се по идеята за създаване на бизнес инкубатори към университетите, където да се реализират таланти на студентите и успешни бизнес идеи. По думите на Бобева, обществото е в дълг към българските предприемачи, които притежават уменията да поемат рискове, управляват ресурси и ръководят хора.

„Не правителствата, а те [предприемачите] създават брутния вътрешен продукт и на техните усилия се базира просперитетът на всяка страна”, заяви вицепремиерът. Във форума, организиран от Джуниър Ачийвмънт, участваха представители на бизнеса, местните власти, образователни институции и неправителствени организации.

Коментар