Учени подобриха симулацията на галактиките

Астрономите вече могат да симулират растежа на галактики с по-голяма точност. Екип от експерти измисли как да въведе в уравнението феномена, известен като „звездна обратна връзка” (stellar feedback).

Феноменът „stellar feedback” е присъщ за всички галактики, но неговата роля в определянето на цялостната им форма и размер е до голяма степен пренебрегван.

Един от най-често срещаните проблеми с компютърни модели , които симулират развитието на галактики от Големия взрив насам, е, че резултатите винаги показват галактики с повече маса и звезди, отколкото астрономите виждат в нощното небе.

Изследователи от Калифорнийския технологичен институт (Caltech ) обясниха защо се случва това. Моделите показват тенденция, при която по-голяма част от газовете в новосформираната галактика образуват звезди. В действителност обаче само около 10 процента от всички молекули водород в галактическите облаци образуват нови звезди. Освен това само 1% и дори по-малко от газовете в масивни галактики формират звезди.

Моделите, които симулират галактическата еволюция, отчитат фактори като гравитация, химически състав на газовете и еволюция на Вселената, но резултатите са разочароващи. Екипът на Caltech е открил, че в моделите не е включен процесът, наречен „звездна обратна връзка”, и това води до грешни заключения.

Според д-р Филип Хопкинс, астроном в Caltech, звездите влияят в голяма степен на техните галактически среди. Например, когато се образуват небесните огнени топки, те освобождават огромни количества радиация и слънчеви ветрове, които изтласкват близките газове встрани, като така нарушават звездното формиране в близост до тях.

Когато масивните звезди в една галактика умират във вид на огромни взривове на свръхнови, тези невероятно мощни експлозии могат да ускорят близките облаци газ до почти звукови скорости. Това прави невъзможна появата на други звезди в рамките на няколко светлинни години от мястото на взрива.

След като включили тези данни в своя FIRE ( Feedback in Realistic Environments, Обратна връзка в реалистична среда) проект, изследователите установили, че резултатите са в много по-голямо съзвучие с наблюдаваната реалност.

Коментари по темата: „Учени подобриха симулацията на галактиките”

добавете коментар...

  1. Юли

    “тези невероятно мощни експлозии могат да ускорят близките облаци газ до почти [!!!] звукови [!!!] скорости” …
    Колеги, проверете си превода!

Коментар