ЕС ще увеличи бюджета за иновации и образование

Януш Левандовски предложи да бъдат осигурени повече средства за наука и научни изследвания и за подкрепа на фирми

Януш Левандовски предложи да бъдат осигурени повече средства за наука и научни изследвания и за подкрепа на фирмите

Европейската комисия предложи промени в бюджет 2014 на ЕС, които отразяват политическото споразумение, постигнато по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г.

Предвид необходимостта от спешно справяне с младежката безработица и активизиране на научните изследвания, възможностите за финансиране през 2014 г. ще се увеличат със 130 млн. евро за програмата Еразъм + (новата програма на ЕС за образование, обучение и младежта), с 30 милиона евро за COSME (нова програма за насърчаване на предприемачеството) и с 200 милиона евро за Хоризонт 2020 (новата програма за научни изследвания и иновации).

„Предлагам да се осигурят дори повече средства за наука и научни изследвания и за подкрепа на фирми. Тези промени ще доведе до повече работни места, особено за младите хора”, заяви европейският комисар по бюджета Януш Левандовски.

Предложението на Комисията включва също така човешки и финансови ресурси, необходими за създаване на ново поколение съвместни технологични инициативи (публично-частни и/или публично-публични партньорства). Те целят, например, предоставяне на нови и по-ефективни средства за диагностика и лечение, разработване на конкурентни средства на биологична основа и чисти енергийни решения. Подобни инициативи ще бъдат финансирани от новата програма Хоризонт 2020, уточниха от Европейската комисия.

Коментар