ЕС и бизнесът ще инвестират 22 млрд. евро в иновации

„Работейки заедно, ще съумеем да разрешим проблеми, с които не би могла да се справи сама нито една компания или държава”, заяви комисар Мойра Гейгън-Куин

„Работейки заедно, ще съумеем да разрешим проблеми, с които не би могла да се справи сама нито една компания или държава”, заяви комисар Мойра Гейгън-Куин

Европейският съюз и промишленият сектор ще осигурят инвестиции в размер на 22 млрд. евро за научни изследвания и иновации в следващите 6 години, съобщи Брюксел. В резултат на инициативата ще бъдат разкрити нови висококачествени работни места.

По-голямата част от инвестициите ще бъде предназначена за пет публично-частни партньорства в областта на иновативните лекарства, въздухоплаването, биотехнологичните производства, горивните клетки и водорода и електрониката.

Очаква се изследователски партньорства да повишат конкурентоспособността на промишлени сектори на ЕС, които вече осигуряват над 4 милиона работни места.

Ще се търсят също решения за основни предизвикателства пред обществото, които не намират достатъчно бърз отговор само чрез пазарните механизми, като напр. намаляването на въглеродните емисии или осигуряване на ново поколение антибиотици.

ЕС трябва да запази лидерската си позиция в технологичните сектори от стратегическо значение в световен мащаб, които осигуряват висококачествени работни места, заяви председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. Именно с тази цел в пакета от мерки за инвестиции в иновации се съчетават публичното и частното финансиране.

С предложените инвестиции в размер на 8 млрд. евро по линия на следващата програма на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите „Хоризонт 2020” ще бъдат осигурени около 10 млрд. евро от промишления сектор и близо 4 млрд. евро от държавите-членки на ЕС, съобщи Комисията.

Работейки заедно, ще съумеем да разрешим проблеми, с които не би могла да се справи сама нито една компания или държава”, коментира европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

Петте публично-частни партньорства, наречени „съвместни технологични инициативи” (СТИ), са:

  • Иновативни лекарства 2: разработване на следващо поколение ваксини, лекарства и методи за лечение, като напр. нови антибиотици;
  • Горивни клетки и водород 2: използване на незамърсяващи и ефикасни технологии в транспорта, промишления сектор и енергетиката;
  • Чисто небе 2: разработване на по-малко замърсяващи и по-безшумни въздухоплавателни средства, при които емисиите на CO2 са съществено намалени;
  • Биотехнологични производства: използване на възобновяеми природни ресурси и иновативни технологии за осигуряване на по-екологосъобразни продукти за ежедневието;
  • Електронни компоненти и системи: насърчаване развитието на капацитет за производство в европейския сектор на електрониката

В СТИ могат да участват представители на редица промишлени сектори от цяла Европа, включително малки и средни предприятия (МСП), а за финансиране могат да кандидатстват всякакви научноизследователски организации. Комисията разработи новите инициативи в тясно сътрудничество с промишления сектор, който от своя страна се ангажира да предостави значителни финансови средства.

Коментар