Специална функция на банкомата пази от кражби

Нищо не може да „убие“ коледното настроение на пазаруващите така, както намирането на най-близкия банкомат, изчакването на ред за изтегляне на необходимата сума за обувките, които са си харесали в магазина, и установяването на факта, че… парите им са изчезнали.

За съжаление, докато клиентите пазаруват и празнуват, се намират хора, които усвояват „изкуството на скиминга“, като намират начин да откраднат парите им.

Единият начин за подход към измамите с банкови карти е с чувство за хумор, както в този случай. Другият начин са мерките за превенция и защита, посочиха от Мелън България.

Компанията предлага на държателите на банкови карти няколко полезни съвета за защита от измами с банкомати (АТМ терминални устройства). Те биха помогнали на българските граждани да запазят както финансовото си състояние, така и коледното си настроение.

  • Уверете се,че никой не се навърта зад вас или около вас.
  • Прикрийте клавиатурата,когато въвеждате ПИН кода на вашата банкова карта. Възможно е към клавиатурата да е насочена малка, почти невидима камера!
  • Не използвайте банкомата,ако отделни детайли изглеждат подозрително, и се обадете в банката, за да споделите наблюденията си.
  • Абсолютно никогане предоставяйте ПИН кода на вашата банкова карта по интернет.
  • Никогане носете вашия ПИН код у себе си, а ако това се налага, не го дръжте в същия джоб, в който носите вашата банкова карта или карти.

Колкото и да са внимателни обаче, хората не е възможно да се защитят от най-популярния метод за източване на сметки, наречен „скиминг“. При него измамниците поставят фалшиви панели или картови четци на банкоматите, които записват информацията от банковите карти при поставянето им в терминала. След това престъпниците демонтират фалшивото устройство и прехвърлят записаната на него информация.

АТМ устройствата на Diebold, които Мелън предлага у нас, са проектирани да предотвратяват този вид измами чрез редица специални функции. Така например, функцията „jittering“ в моделите Opteva модулира скоростта на въвеждане на банковите карти в устройството. Картата влиза в банкомата чрез поредица от движения и спирания, чието предназначение е да направят безполезни данните, записани от евентуално устройство за скиминг.

Последователността от движения и спирания се осъществява с толкова висока скорост, че държателите на банкови карти не забелязват тази функция.

След като картата е транспортирана безопасно в АТМ устройството Opteva, тя е недостъпна за скиминг-устройствата и се придвижва с постоянна скорост, която позволява нормално сканиране на информацията от картовия четец на АТМ устройството.

Коментар