Компютри-таблети променят лицето на образованието

Няма да е изненада, ако таблетите скоро изместят лаптопите от класните стаи и станат незаменими помощници на студенти и преподаватели.

Професори от Масачузетския технологичен институт (MIT) си сътрудничат с Microsoft по изследователски проект, наречен iCampus, който разкрива как технологията може да обогати образователния процес. Идеята идва от едно състезание по конструиране на роботи, където ключова роля са изиграли таблети с операционна система Windows XP Tablet PC Edition. След като се уверили в ефективността на таблетите при работата в екипи, професорите от института решават да използват този вид компютри за разработване на курсове за обучение на базата на проекти.

В iCampus e ангажиран екип от професори, които изследват и подобряват образователните процеси. Въпреки че професорите използват компютри, за да съхраняват в тях бележките си по лекциите и допълнителна информация, която те предоставят онлайн, компютърните системи за управление на обучението по принцип не поддържат груповите проекти на студентите. Именно от това има нужда – технология, която да подпомага началния стадий на студентските проекти в една мобилна среда.

Всяка година MIT, заедно с други първокласни университети от САЩ и чужбина, спонсорира международно състезание по проектиране, в което участват студенти от инженерни специалности. Те са въвличани в интезивна двуседмична надпревара по проектиране, конструиране и състезание на роботи. Това събитие предоставя перфектна възможност за демонстриране на това как технологията може да улесни обучението, основано на проект. На предишни състезания, много от ранните етапи на екипната работа по проектирането се извършвани с помощта на старомодните химикалки и хартия или пред черната дъска, след което отборите е трябвало да прехвърлят проектите си на електронни източници с помощта на компютърни програми от висок клас. Този подход изисква всички членове на отбора да се съберат на едно място. Губи се много време във въвеждане на скици и идеи от хартия или дъска в компютър – време, които би могло да се използва за подобряване на дизайна.

На един от последните конкурси, студентските отбори прибягват до нова технология, за да улеснят общата работа по проектирането. Те използват персонални компютри-таблети с операционната система Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. С таблетите в ръка, студентите работят заедно в екипи, движейки се в различни среди, и създават нови проекти за роботи. Технологията на писане на таблетите, комбинирана с малките размери на устройствата, улеснява много съзидателния процес, който е важна стъпка в началото на всеки проект – професионален или научен. Според преподавател в института,таблетът е като молива и хартията, така че студентите могат бързо да скицират идеите си. Дори скицирането на сложни фигури и писането на математически уравнения е по-лесно, отколкото ако се използва лаптоп и софтуер за презентации, или дори специализирана система за проектиране – CAD.

След началото на състезанието, студентите-участници в него продължават да използват таблетите в своята работа и тя става все по-добра и ефикасна. По време на фазите на проектиране, изграждане и тестване на проектите, студентите могат да променят своите идеи по всяко време и на всяко място.

Таблетите улесняват и обмена на скици, чертежи и идеи. В MIT използват програма, която проектира изображението на една скица или конструкция от таблета върху стената, за да се вижда по-лесно от цялата група. Друга програма пък позмолява на студентите да правят промени по проекта и след това да пуска чертежа към останалите за мнение, като си запазва контрола над версията. Освен това студентите използват вградената в таблетите възможност за безжична комуникация, за да изпращат помежду си промени върху дизайна, независимо кой къде се намира в дадения момент. Именно възможността за предвалително обсъждане и анализ гарантира, че финалният проект е наистина най-добрият.

Осезаемите резултати, постигнати от студентите-участници в състезанието и преподавателите при използване на таблетите, показват как технологията може да играе ключова роля за подобряване на обучението в университетите в целия свят. Курсовете по математика, физика и инженерство например са печално известни с големия брой графики и формули, с които студентите трябва да се справят, както и със стотиците страници бележки от лекции и практически упражнения. Подобренията при таблетите по отношение на начините за въвеждане на данни в офис пакетите Office XP и програмата Windows Journal позволяват на студентите интуитивно да взаимодействат с информация в познати програми чрез писане или чертане с дигиталната писалка.

Много студенти вече използват настолни и ноутбук компютри за основни компютърни задачи и комуникации или за по-сложни дейности като компютърно програмиране. Но таблетите предлагат идеалното решение на свързване на технология и образование. Ако техническата информация не е достъпна за студентите, когато им е необходима, ефективното сътрудничество по време на лекция, среща на групата или импровизирана дискусия е под въпрос. Гъвкавият и компактен дизайн на таблетите улеснява студентите, които могат да ги носят през целия ден в класните стаи или лабораториите. Те са мощни и ефективни, а животът на батерията им е достатъчно дълъг, за да издържат един нормален учебен ден. Добавете към всичко това възможностите за безжична комуникация и студентите са очаровани.  

С тези гъвкави, мобилни таблети студентите и преподавателите, участващи в един проект, изглеждат като инженерите на бъдещето. Опитът от състезанието по проектиране в MIT, ще даде възможност да се разшири образованието и обогати работното място на инженера.

След като успехът на таблетите беше доказан, преподователи от университета предвиждат, че скоро този вид компютри ще замени лаптопа. Професорите все по-често задават на студентите групови проекти като част от обучението и включването на таблетите определено ще подобри качеството на този вид обучение. Но студентите няма да бъдат единствените облагодетелствани от големите възможности на таблетите. С утвърждаването на електронното обучение като добра образователна възможност, професорите могат да използват таблетите, за да предоставят на студенти от цял свят една динамична виртуална класна стая.Или както обобщава един професор, хората просто ще свикнат с таблетите като с водата.

Коментар