6,7 милиарда достигнаха мобилните абонаменти

Броят на мобилните абонаменти в световен мащаб възлиза на 6,7 милиарда към края на 2013 г., сочи докладът Ericsson Mobility Report. От тях 109 милиона са новите абонаменти, добавени през четврътото тримесечие.

На Китай и Индия се дължат около 20% от новите мобилни абонаменти (източник: Ericsson)

На Китай и Индия се дължат около 20% от новите мобилни абонаменти (източник: Ericsson)

Реалният брой на абонатите обаче е около 4,5 милиарда, тъй като много от тях имат по няколко абонамента. Глобалното разпространение на мобилните услуги през Q4 на 2013 г. се определя на 92%.

На Китай и Индия се дължат около 20% от новите попълнения, или приблизително 20 милиона нови абонаменти. За една година мобилните абонаменти са нараснали с около 6%, сочи анализът.

Прз четвъртото тримесечие абонаментите за широколентов мобилен интернет са се увеличили със 150 милиона и достигат 2,1 милиарда, бележейки ръст от 40% спрямо миналата година.

WCDMA и HSPA абонаментите нарастват с около 70 милиона, а LTE абонаментите – с приблизително 40 милиона, достигайки 200 милиона. Общият брой абонаменти, които могат да използват GSM, нараства със 100 милиона, докато този на чистите GSM-абонаменти остава същият.

Наблюдава се продължаващ силен ръст на смартфон абонаментите в глобален мащаб, въпреки относително слабия темп на растеж в региони като Северна Америка. През 2013 г. са продадени около 1 милиард смартфона.

Тези устройства представляват почти 60% от всички телефони, продадени през последното тримесечие на 2013 г., в сравнение с близо 45% дял за последното тримесечие на 2012 г. Около 30% от всички мобилни абонаменти са обвързани със смартфони, което оставя достатъчно пространство за бъдещо развитие.

Трафикът на данни нараства с около 15% между трето и четвърто тримесечие на 2013 г., но са налице значителни разлики между стойностите на трафика между отделните пазари, региони и оператори.

Коментар