Проектозакон предвижда електронни здравни досиета

Проект на закон, одобрен от правителството, предвижда въвеждане на национална здравна ИС и електронни здравни досиета на гражданите.

Документът е предложен за приемане от Народното събрание като закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Информационната система включва електронните здравни досиета и всички публични регистри, информационни бази от данни и системи, които се водят от Министерство на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители.

Пациентите ще имат безвъзмезден достъп до електронните си здравни досиета. Всички български граждани ще притежават електронни здравни карти, издавани от Националния център за обществено здраве, уточниха от правителството.

С промените в Закона за здравето ще се въведе и нов раздел „Защита от въздействието на нейонизиращи лъчения”. В него са отразени основните положения, залегнали в препоръка за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета. Предвижда се МЗ да създава и поддържа публична информационна база с данни за обектите с излъчващи съоръжения.

Друга група промени, които се предлагат, са свързани с дейността на здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца. В тях ще могат да се извършват дейности, свързани с лечението на деца с хронични заболявания.

За първи път се предлага въвеждане на правила за създаване и функциониране на структури, които да предоставят интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда.

Коментар