Microsoft запазва високи приходи и печалби

Подразделението Devices and Consumer на Microsoft бележи ръст от 12%

Подразделението Devices and Consumer на Microsoft бележи ръст от 12% през последното тримесечие

Приходите на Microsoft превишиха 20 милиарда долара за последното финансово тримесечие, приключило на 31 март, сочи финансовият отчет.

За трите месеца постъпленията на компанията възлизат на 20,403 млрд. долара, което е незначителен спад спрямо същия период на предходната година (20,489 млрд. долара).

Оперативната печалба на Microsoft за тримесечието възлиза на 6,974 млрд. долара, спрямо 7,612 млрд. долара година по-рано. Чистата печалба е намаляла от 6,06 на 5,66 млрд. долара.

Подразделението Devices and Consumer бележи ръст от 12%, достигайки приходи от 8,30 млрд. долара. Продажбите на Windows през OEM каналите са нараснали с 4%, а бизнесът с таблети Surface – с над 50%, генерирайки 0,5 млрд. долара.

Приходите на подразделението Commercial са нараснали със 7% до 12,23 млрд. долара, а продажбите на Windows в този сегмент са се увеличили с 11%.

Microsoft отчита успехи в облачните услуги, платформите за обработка на данни и решенията за управление на инфраструктурата. Така например, бизнесът със SQL Server е нараснал с над 10%.

Коментари по темата: „Microsoft запазва високи приходи и печалби”

добавете коментар...

  1. :)

    Microsoft запазва високи приходи и печалби… а клиентите им – излишни разходи…

Коментар