БАН очаква 1,7% растеж на БВП тази година

В момента стагнацията е основен проблем на българската икономика, заявиха учени от БАН при представяне на годишния доклад за икономическото развитие на страната (снимка: БАН)

В момента стагнацията е основен проблем на българската икономика, заявиха учени от БАН при представяне на годишния доклад за икономическото развитие на страната (снимка: БАН)

Икономиката на България отбелязва позитивно движение напред, но на ниско равнище, далеч от предкризисните нива, сочи анализ на учени от Института за икономически изследвания при БАН.

През миналата година българската икономика е отбелязала скромен икономически растеж от 0,9% в реален размер, а очакванията за 2014 г. са за растеж на БВП от 1,7%, който може да се ускори до 2,4% догодина и да достигне 3% през 2016 г.

В момента стагнацията е основен проблем на българската икономика, заяви проф. д-р Митко Димитров, директор на Института. Прогнозираният ръст ще се случи, ако продължи възстановяването на европейската икономика, от която сме силно зависими, добави той.

По думите му, единствената възможност сериозно да се увеличат темповете на растеж е, ако се подобри работата на институциите. Въпреки това не може да се очаква особено голяма промяна, защото това е проблем, от който страдаме през целия период на прехода.

Вътрешни резерви за растеж може да се търсят и при подобряване на човешките ресурси, пазара на труда или създаване на по-благоприятна бизнес среда, смята и проф. д-р Искра Белева. Не е без значение и по кой път ще поеме страната ни в обезпечаване на енергийните ресурси. Належащи са и спрените реформи в образованието, здравеопазването и пенсионната система, каза още тя.

Безработицата ще намалее от 12,9% през 2014 г. до към 12% в края на 2016 г., сочи прогнозата в третия годишен доклад за икономическо развитие на Института. От догодина ще започне и по-чувствителен растеж на инфлацията, което донякъде ще се дължи и на увеличаване на цените на тока, които в момента са изкуствено задържани, заяви Иглика Василева, един от авторите на доклада.

Положителна черта на икономическата политика през 2013 г. е запазването на макроикономическата и фискална стабилност, като държавният дълг остава под 20% от БВП. Увеличените социални плащания през миналата година имат краткосрочен ефект и няма да доведат до растеж.

Като цяло икономистите на БАН очакват 5-6% ръст и при износа, и при вноса, но остава проблемът за износ на суровини и материали основно с ниска добавена стойност. Няма да се промени географската структура на експорта, но той леко се измества на Изток, особено към Китай, заяви гл. ас. д-р Виктор Йоцов.

Ще продължи и процесът на сливане на банки, тъй като големият дял от печалби е концентриран в няколко институции – 3 банки държат четири пети от нея, докато при останалите рентабилността е основен проблем, прогнозира доц. д-р Григор Сарийски. Финансовата задлъжнялост на фирмите в страната се превръща все повече в бреме за икономическото развитие и бизнеса, според главните асистенти от Ивайло Янков и Борис Гюров.

Коментари по темата: „БАН очаква 1,7% растеж на БВП тази година”

добавете коментар...

  1. Лазар4ou

    1,7% за развиваща се държава бих го определил като някаква стабилност или задържане.

Коментар