80% от учителите в ЕС се чувстват недооценени

Почти 90% от учителите в ЕС заявяват, че са удовлетворени от своята работа, но 81% смятат, че учителската професия не е ценена в обществото

Почти 90% от учителите в ЕС заявяват, че са удовлетворени от своята работа, но 81% смятат, че учителската професия не е ценена в обществото

Повече от една трета от учителите в Европейския съюз работят в училища, в които има недостиг на квалифициран персонал, сочи проучване, огласено от Европейската комисия. Почти половината от училищните ръководители докладват за недостиг на учители за учениците със специални нужди.

Въпреки че почти 90% от учителите в ЕС заявяват, че са удовлетворени от своята работа, 81% смятат, че учителската професия не е ценена в обществото. Учителите считат, че са добре подготвени, но не навсякъде те могат да разчитат на подкрепа през ранните етапи от професионалното си развитие.

Проучването TALIS е проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) сред 55 000 прогимназиални учители и училищни ръководители в ЕС. „Някои от посланията в TALIS са обезпокоителни, що се отнася до бъдещето на преподавателската професия. Ако държавите членки не предприемат действия, за да привличат и задържат най-добрите преподаватели, ние ще подкопаем напредъка в подобряването на качеството на образованието в Европа”, коментира Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Според ръководителите на училища (директорите), 36% от учителите в ЕС работят в училища, в които има недостиг на квалифицирани и/или отчитащи добри резултати учители. Препоръката на Комисията е държавите членки да въведат дългосрочни стратегии за привличане и задържане на работа на най-добрите учители.

Действията могат да включват укрепване на програмите за подготовка на преподаватели, проучване на гъвкави начини за навлизане в професията (също и в средата на кариерата), възможности за професионално развитие и напредване в кариерата въз основа на прозрачни критерии.

По отношение на професионалното развитие е необходимо да се обърне повече внимание на използването на ИКТ в класната стая и на необходимите умения за преподаване на ученици със специални нужди, посочва Европейската комисия.

Коментар