Прозорците се превръщат в слънчеви панели

Уникална разработка на Масачузетския технологичен институт (MIT) ще позволи използване на обикновените прозорци като слънчеви панели за производство на електроенергия. Процесът на преобразуване на светлината в електричество няма да влияе на прозрачността на стъклата.

Технологията стъпва на фотоелементи от органични молекули, които генерират енергия от инфрачервената светлина и пропускат видимия спектър.Фотоелементите да покрити с обикновено стъкло от двете страни, така че да нямат контакт с въздуха. Получената енергия може да се ползва за осветление и захранване на устройства.

При досегашните опити за създаване на прозрачни слънчеви елементи се получаваше или много нисък КПД (под 1% от цялата постъпваща светлина) или значително намаляване на пропусканата светлина, което е неприемливо за прозорците. Изследователите от MIT са създали клетки с уникален химичен състав, които при частично взаимодействие с отразяващото покритие осигуряват висока пропускателна способност за видимата светлина и имат много по-добра ефективност.

Разработката все още се намира на ранен етап, но потенциалът й е много голям. Очаква се слънчевите прозорци да достигнат показателите на съществуващите в момента комерсиални слънчеви панели.

Процесът на изготвяне на подобни слънчеви стъкла ще протича при стайна температура. Освен това слънчевите прозорци ще спират голяма част от топлината на слънчевата светлина, която прониква през стъклото, и така ще отпадне нуждата от използване на климатик в помещенията.

Коментари по темата: „Прозорците се превръщат в слънчеви панели”

добавете коментар...

  1. kod9

    … и да незабравите в рамките на прозорците да са монтирани твърдите акумулаторни батерии, но от леките, а стъклото фотоволтаичен панел да е наномикс от….за по голямо КПД…. но външният водобран като….., а касата, като нагревател и охладител, разбира се ел. Това са новите умни стъклопакети…..и накрая остава само конвертора, ако е необходим…

Коментар