Рекорден брой студенти са взели стипендии по Еразъм

Почти 270 000 студенти са се възползвали от стипендиите на ЕС за образование или стаж в чужбина в периода 2012-2013 г., съобщи Европейската комисия, обявявайки резултатите на програма Еразъм за рекордни. Въпреки че обучението в друг университет продължава да е най-популярният избор в рамките на програмата, всеки пети студент (55 000) е избрал да проведе стаж в предприятие.

Почти 270 000 студенти са се възползвали от стипендиите на ЕС за образование или стаж в чужбина в периода 2012-2013 г.

Почти 270 000 студенти са се възползвали от стипендиите на ЕС за образование или стаж в чужбина в периода 2012-2013 г.

Трите най-популярни дестинации за студентите по Еразъм през 2012 – 2013 г. са били Испания, Германия и Франция.  Най-много студенти като дял от общия брой студенти в съответната страна са изпратили Люксембург, Лихтенщайн, Финландия, Латвия и Испания.

Новата програма Еразъм+ ще позволи на още повече млади хора да учат, да работят или да се занимават с доброволческа дейност в чужбина през следващите седем години, каза Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Данните показват, че средният размер на стипендията по Еразъм, която покрива част от разходите за живот и пътуване в чужбина, е бил 272 евро на месец – увеличение с 9% спрямо предходната година (250 евро). В някои страни стипендията се допълва със средства от национални, регионални или институционални източници.

Еразъм не е само програма за обмен на студенти – през 2012-2013 г. над 52 600 души академичен и административен персонал са получили финансиране по програмата, за да преподават или да се обучават в чужбина.

Около 500 служители от предприятия – увеличение с повече от 20% спрямо предходната година – също са получили подкрепа по Еразъм, за да преподават във висши учебни заведения в чужбина.

През следващите седем години (2014-2020 г.) 4 милиона души, вкл. 2 милиона студенти и 300 000 служители, ще получат финансова помощ по новата програма Еразъм+. Ще бъдат финансирани и 135 000 обмена на студенти и персонал между Европа и страни партньори по света.

Разширената програма, която включва Еразъм и други подобни схеми за мобилност за различни групи хора, включително чираци и доброволци, е с по-силен акцент върху езиковата подкрепа и с по-гъвкави правила относно финансовата помощ.Също така ще се предоставя допълнителна подкрепа за хора със специални потребности, за хора в неравностойно положение и за хора, живеещи в отдалечени райони.

Коментар